ปัญหาในการตัดสินมวยตู้

กรรมการผู้ตัดสิน มีหลายครั้งที่เดียวที่ปัญหาต่าง ๆเกิดจากกรรมการผู้ตัดสิน ไม่ทันเกม กรรมการผู้ตัดสินตัดสินแล้วไม่เป็นที่พอใจของผู้เล่น ผู้ดูและฝ่ายกองเชียร์ กีเลย คำให้เกมรุนแรงมากขึ้น คำให้เกมหยุดไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้ คำให้ล่าช้า ก่อให้เกิด การทะเลาะวิวาท เกิดการประท้วง สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ครูฝึกจะต้องทราบดี และจะต้องบอก นักมวยตู้ ว่า ควรจะเล่นด้วยความเรียบร้อยต่อไป ไม่ต้องไปมีอารมณ์กับกรรมการ ไม่ ต้องมีอารมณ์คล้อยตามผู้ดู ไม่สนใจเกี่ยวกับการตัดสินของกรรมการ ผู้เล่นเล่นให้ดีที่สุด และไม่ต้องไปเถียงกรรมการ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้เล่นเสียอารมณ์ เสียสมาธิ และจะคำให้เกมเสีย ไปหมด ส่วนปัญหาผู้ตัดสินหรือปัญหาใการตัดสินให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการค่าย ครูฝึก หรือสมาคมเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งจะต้องแล้ไข ประท้วงหรือคุยกัน พยายามปรับปรุงการเล่น และการตัดสินให้ดีขึ้น ซึ่ง สมาคมมวยตู้  ก็นับว่ามีส่วนที่จะคำให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยดี หรือเกิดปัญหาขี่นได้ เช่น การจัดการแข่งขันไม่เรียบร้อย จัดสนามแข่งขันไม่ดี เป็นอันตราย สนามไม่ถูกต้องตามกติกา มีแสงสว่างไม่พอ จัดผู้ตัดสินไม่ครบ หรือจัดการแบ่ง สายไม่ค่อยจะถูกต้อง เช่นนี้มักจะก่อให้เกิดปัญหาการแข่งขันได้ คำให้การแข่งขันไม่สนุก และทำให้การพัฒนามวยตู้ นั้น ๆไม่ดีเท่าที่ควร ครูฝึกก็จะต้องมีส่วนที่ทำให้สิ่ง ต่าง ๆที่ ไม่ถูกต้องจัดการให้ถูกต้อง โดยการพูดจา คำหนังสือชี้แจงสิ่งที่ดีที่ถูกให้สมาคมหรือผู้จัดได้ รับทราบ เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงต่อไป สภาพต่าง ๆที่เกิดขึ้นก็ควรคำความเข้าใจกับนักมวยตู้ ของเราเพื่อให้ทราบ จะได้หาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและคำให้การแข่งขันของค่าย เราเป็นไปด้วยความเรียบร้อย